امام جواد (ع):

هر کس برادرش را پنهانی پند دهد، ‌او را آراسته است و هر که او را آشکارا موعظه کند، ‌بدنام و بی آبرویش کرده است.

کشف الغمّه، ‌ج ۲، ص ۳۵۰

..............‌‌‌‌............‌‌.‌‌..‌‌...‌‌‌‌......................

پدرت شاه خراسان و خودت گنج مقامی

پدرت حضرت خورشید و خودت گنج تمامی

غنچه ای نیست که عطر نفست را نشناسد

تو که ذکر صلواتی و درودی و سلامی

......................................................

دامن ریحانه ات گردیده گلشن یا رضا

خانه ی تو ،قلب تو ، چشم تو روشتن یا رضا

ای رضائیون رخ ابن الرضا را بنگرید

رکن ایمان، حصن دین، کهف تقی را بنگرید

......................................................

بشنوید از حضرت جبرئیل با صوت جلی

کوثر دوم مبارک باد بر آل علی

ای وجود جود ازجود وجودت یا جواد

دوستان و دشمنان مرهون جودت یا جواد.

......................................................