خدا امشب ولیّش را ولی داد

جمالی منجلی نوری جلی داد

حسین بن علی چشم تو روشن

که امشب برتو ذات حق علی داد

ولادت باسعادت امام سجاد(علیه السلام) مبارک باد.