پرسش:چه عموری موجب جلب دعای حضرت مهدی(عج)درحق انسان می شود؟

پاسخ:برسی و مررور سیره اهل بیت (ع) نشان می دهد ان بزرگواران همواره به جامعه عنایت داشته ایشان را مورد دعای خویش قرار می دهند.عبدالله بن ابان زیات از حضرت امام رضا(ع)دعا درخواست کرد .امام به او فرمود ایا فکر می کنیدبرای شما دعا نمی کنیم؟{کافی ج1ص219}....رهروان ولایت همواره مشمول دعای حضرت هستند هر چند برخی عوامل موجب جلب بیشتر مودت و محبت امام ودر نتیجه افزایش دعا بر انان میشود.در اندیشه اسلامی امورذیل در جلب توجه بیشتر حضرت مهدی(عج) و دعای ایشان موثر شناخته شده است:

1- توسل:امامان(ع)هر کدام در عصر خود وامام عصر در این زمان واسطه فیض الهی اند از این رو توسل به ان بزرگواربهره ما را از برکات ایشان بیشتر خواهد کرد.

2- دعا واحسان کردن در حق حضرت:به حکم فطرت وعقل هر انسانی شکر منعم را بر خود لازم می دانداز طرف دیگرمسلم است که در احسان وکرم به کریمان از لطف و کرم بیشتر بهره مند میگردیم وهر چه طرف احسان ما کریم تر باشدبهره ما از کرم او بیشتر خواهد بود.محال است در حق حضرت دعا کنیم  برای سلامتی حضرتش صدقه بدهیم و...اما حضرت پاسخی ندهد یا همانند وهم اندازه احسان ما کرم ولطف نمایید.قطعا کرم ان بزرگوارکه قابل قیاس با کرم دیگران نیست به مراتب بالاتر از احسان وکرم ما خواهد بود.

3- تهذیب نفس:تهذیب نفس بدون عمل به تکالیف شرعی به دست نمی اید عمل به تکالیف است که موجب خشنودی حضرت را در پی دارد. کسی که باعث سرور یوسف زهرا(ع)شود از دعای خیر ان حضرت بی نصیب نخواهد ماند.حضرت در نامه ای به شیخ مفید می فرمایید:

(هر یک از شما باید اعمالی انجام دهدکه دوستی مارا به دنبال اورد واز اعمالی که باعث ناراحتی ونارضایتی ما میشود دوری کند...){احتجاج ج2ص599} 

جمع بندی ونتیجه گیری: در مجوع از این سخنان در میابیم که امامان معصومین از خود ما به ما دلسوز تر هستند وبا توجه به فرموده حضرت مهدی(عج)به شیخ مفید در میابیم که الویت اول برای شیعیان ومنتظران( تهذیب نفس) می باشد چون هر چه که انسان با تقوا باشد وتهذیب نفس بیشتری داشته باشد در نتیجه توفیق وحال بیشتری برای توسل واحسان پیدا می کند وموجب رضایت امام زمان از ما می شود همان طور که در موارد بالاذکر شد موجب جلب دعای امام مهدی(عج)در حق ما نیزمی گردد.