پرسش : آیا این انقلاب می تواند زمینه ساز برای ظهور حضرت مهدی(عج) باشد؟نظر حضرت امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری(مدظله العالی) در این مورد چیست؟


پاسخ :باتامل ودرنگ در حقیقت انقلاب واهداف آن می توان دریافت حکومت اسلامی ایران زمینه ساز ظهور امام زمان(عج)است وبرهمین اساس امام راحل ورهبرمعظم انقلاب به این مطلب اشاره داشته اند. حالا این حقیقت را اززبان معمار کبیر انقلاب امام خمینی وجانشین بر حق ایشان نیزکه در کتاب وسخرانی های ایشان هست می پردازیم...


امام خمینی: 1-انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهانی اسلام به پرچم داری حضرت حجت است که خداوند برهمه مسلمانان وجهانیان منت نهد وظهور وفرجش را در عصر حاضرقراردهد.(صحیفه نور ج21ص327)

2- دست عنایت خدای تبارک وتعالی بر سراین ملت کشیده شده است وایمان آنها را تقویت فرموده است که یکی ازعلایم ظهور بقیة الله است.(همان ج16ص130)

مقام معظم رهبری:1-انقلاب ما درراه آن هدفی که امام زمان(عج)برای تامین آن هدف مبعوث می شود وظاهر می شود،یک مقدمه لازم ویک گام بزرگ بوده است.اگراین گام بزرگ را برنمی داشتید،یقینا ظهور ولی عصر به عقب می افتاد.شما مردم ایران وشما مادران شهید داده وپدران داغداروافرادی که در طول این مبارزه زحمت کشیدید،بدانید وشماای امام بزرگوارامت بدانید که بهترازما می دانید شما موجب پیشرفت حرکت انسانیت به سوی سرمنزل تاریخ وموجب تسریع درظهورولی عصرشدید.شما یک قدم این باررا به منزل نزدیک ترکردید.(فصلنامه انتظار ش2ص28)

2-اولین قدم برای حاکمیت اسلام ونزدیک شدن ملت های مسلمان به عهد ظهورمهدی موعود(عج)به وسیله ملت ایران برداشته است وآن،ایجاد حاکمیت قرآن است.(فصلنامه انتظار ش2ص45)