دین اسلام همیشه تاکیید زیادی بر خوش اخلاقی وخوش رویی داشته است ودر این مورد احادیث زیبایی از اهل بیت نقل شده است که اثار دنیوی واخروی ان را بیان کرده است.


آثاردنیوی:

امام صادق(ع):خوشخویی برروزی می افزاید.{الزهد،ص30} وهمچنین می فرمایند:خوشخویی عامل عامل جلب دوستی است.{الکافی ج1ص27}

آثاراخروی:

1-قرب الهی:امام علی(ع):هیچ چیزی مانند خوش اخلاقی موجب قرب الهی نمی شود.{روضه الواعظین ج2ص377}

2-پاداش جهاد:امام صادق(ع):خدا در برابرحسن خلق بنده اش به او پاداش مجاهدی را می دهد که در راه خدا پیوسته جنگیده است.

داستان در مورد حسن خلق: درتاریخ چنین امده است که امام علی(ع) از سوی پیامبر(ص)مامور شد تا با سه نفر که برای کشتن ایشان همپیمان شده بودند پیکار کند.امام علی(ع) یک نفر از ان سه نفر را کشت و ان دونفر دیگر را اسیر کرد وپیش پیامبر اورد پیامبر اسلام را به انها عرضه کرد ولی ان دو نپذیرفتن .پیامبر به جرم توطئه گری حکم اعدام ان دو را داد.در این هنگام جبرئیل نازل شد وعرض کرد:یکی از این دو که فردی خوش اخلاق است را عفو کن.پیامبر(ص) هم از قتل او صرف نظر کرد.وقتی شخص علت کشته نشدنش را فهمید وفهمید به خاطر خوش خلقی از طرف خدا عفو شده به پیامبر ایمان اورد.