مقام معظم رهبری:

روز قدس٬نشان دهنده صف بندی حق وباطل٬صف بندی عدل در مقابل ظلم است.فقط روز قدس نیست؛روز امت اسلامی است.روز فریاد رسای مسلمانان علیه سرطان کشنده صهیونیزم است که به وسیله دست متجاوز اشغالگران٬مداخله کنندگان٬قدرت های استکباری به جان امت اسلامی افتاده است.(۲۹\۶\۱۳۸۸)