پیامبر اکرم(ص):

بدبخت واقعی کسی است که ماه رمضان بگذرد و گناهانش آمرزیده نشود.

میزان الحکمه ح۷۴۵۸