عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت

100 شکر که این آمد و 100 حیف که آن رفت

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی ماه رمضان گوارای وجود پاکتان، عیدتان مبارک

-----------------------------------------

دلها همه بهاران شد از شمیم باران

مه رخ نموده امشب در عید روزه داران

هر کس که در دعایش یادی کند ز یاران

شیرین تر از عسل باد کامش به روزگاران

عید فطر بر شما مبارک