سوال: آیا دعای ما در ظهور حضرت مهدی(عج) تأثیر دارد؟ 

جواب :دعا در اندیشه اسلامی به عنوان رابطه انسان با خدا وخاستگاه ارزش ها شناخته شده است.انس والفت با دعا٬موجب تسریع در امر فرج وظهور امام زمان (عج) خواهد شد.در روایتی از امام دوازدهم آمده است:

برای تعجیل فرج دعا کنید؛چرا که آن موجب گشایش امر شما خواهد بود.(کمال الدین ص۴۸۵)

مرور ادعیه  مهدوی نشان می دهد٬دعا ظرفیت مهدی باوران را در پذیرش آموزه امامت ومهدوین پرورش می دهد .چنانچه جامعه از دعا لب فرو بسته فرج امام زمان (عج) را به عنوان خواسته خویش مطرح نکند٬توفیقی برای اجابت خداوند نسبت به این نیاز بنیادی جامعه نخواهد بود.

در حدیثی از امام صادق(ع) امده است: 

اگر بنده خدا لب به دعا نگشاید واز خداوندمتعال نیاز خود را در خواست نکند خدابه او چیزی عطانخواهد کرد.(کافی ج۲ص۴۶۶)

از دقت در مجموع روایات معلوم می شود دعا تأثیربسزایی در تعیین سرنوشت وتغییر وتحول وتعالی جامعه اسلامی داشته٬حتی موجب تغییر تقدیر می شود.بنابر این انس والفت با دعا موجب تغییر وضعیت کنونی جامعه وبهبود زمینه برای ظهور می گردد وتمسک وتوسل به خداوند متعال واهل بیت(ع) در قالب دعا موجب تسریع ظهور امام زمان (عج) خواهد شد.