سوال:معنای انتظار چیست؟

پاسخ :

یک عده معنای انتظار و وجودمبارک حضرت امام زمان (عج)را درست معنا نکرده اند وگفتندامام زمان باید بیاید واصلاح کند در حالی که طبق حدیثی که از وجود مبارک امام صادق(ع) در کتاب سفینه محدث قمی نقل شده در باب لقب امام زمان فرمودند: انتظار این است که خودت را آماده کنی ولو بسهم! یک کسی که بسیجی نیست اهل تیر اندازی نیست وبسیجی فکر نمیکند او هر گز منتظر امام زمان نیست در این حدیث امام دارد انتظار را معنا میکند ومی فرماید وظیفه منتظران این است که ولو به اندازه یک تیر که شده آماده باشد.

خب حالا اگر کسی تفکر بسیجی نداشته ندارد این فقط دعا می خواند این فرد اگر حضرت ظهور کند حرف بنی اسرائیل را می زند که به حضرت موسی گفتند تو وخدایت برو وبجنگ بعد ما می آییم.چون وقتی حضرت امام زمان بیاید می فرمایید بیا نه بشین.پس معنا انتظار واقعی این است که خود را آماده کنیم ن فقط دعا برای فرج بخوانیم تا امام بیاید وخودش همه چیز را اصلاح کند.

تفسیر سوره اعراف آیه۱۰۲تا۱۰۵/آیت الله جوادی آملی