امام صادق (ع) :

هر کس از دوستان ما باشد به ‏همسرش بیشتر اظهار محبت می کند.

بحار لانوار جلد 103 ص 223