امام محمد باقر(ع):

امر به معروف و نهى از منکر، دو مخلوق از مخلوقان خداوند مى باشد، هرکس آن دو را یارى کند، خداوند او را عزیز و آقا گرداند و هر کس آن دو را خوار نماید، خداوند او را خوار و ذلیل گرداند.

کافی ج 5 ، ص 59 ، ح 11