حسرت زیارت امام حسین (ع) در قیامت

امام صادق(ع): احدى نیست در روز قیامت مگر اینکه آرزو مى‏ کند از زوّار امام حسین(ع) بوده باشد، زیرا می بیند که خدا با زائران امام حسین(ع) چه برخورد کریمانه ایی می‌کند.

کتاب کامل الزیارت، ص۱۳۵