سوال:

علت وفلسفه نماز های روزانه چیست؟

پاسخ:

پیامبر اکرم(ص)علت نمازهای روزانه را به این صورت بیان می فرمایند:

چرا نماز صبح می خوانیم؟️

صبح آغاز فعالیت شیطان است هرکه در آن ساعت نماز بگذارد و خود را در معرض نسیم الهی قرار دهد از شر شیطان در امان می ماند.

‌چرا نماز ظهر می خوانیم؟️

️ظهر،همه عالم تسبیح خدا می گویند زشت است که امت من تسبیح خدانگوید و نیز ظهر وقت به جهنم رفتن جهنمیان است لذا هر که دراین ساعت مشغول عبادت شود از جهنم بیمه می شود.


چرا نماز عصر می خوانیم؟️

عصر زمان خطای آدم و حواست و ما ملزم شدیم در این ساعت نماز بخوانیم و بگوییم ما تابع دستور خداییم.

چرا نماز مغرب می خوانیم؟️

مغرب لحظه پذیرفته شدن توبه حضرت آدم است و ما همه به شکرانه آن نماز می خوانیم.

چرا نماز عشا می خوانیم؟️

خداوند متعال نماز عشا را برای روشنایی و راحتی قبر امتم قرار داد.


علل الشرایع شیخ صدوق،ص ۳۳۷