سرزمین قم
آسمانش، دل به هوای تو بسته بود
و خاکش، به شوق قدم های تو نفس میکشید؛
اما ناگهان موج حزن و اندوه، در همه شهر جاری شد.
_______********_________
کریمه ای و به در گاه تو گدا بسیار

و من مثال همیشه برای تو سربار

تو جلوه گاه حجابی تو از تبار کرم

تویی ملازم زهرا ملازمت مریم

وفات حضرت فاطمه معصومه(س) تسلیت باد.