امام سجاد( ع):

مردمانی که در زمان غیبت مهدی (عج)به سر می برند و معتقد به امامت او و منتظر ظهور وی هستند ،از مردمان همه زمانها برترند.

بحار الانوار ،ج52،ص 122