پرسش:
با این که خدا دروغ را نمى‏پسندد چرا انسانها را در «ایّاکَ نَعْبُدُ و ایّاکَ نَسْتَعین» ‏نماز مجبور به دروغ مى‏کند؟
پاسخ:
در بسیاری از آیات و دعاهاى توصیه شده معصومین، علاوه بر جنبه تمحید و تسبیح و ذکر و تضرّع و عرض حاجت، جنبه‏هاى آموزشى، عرفانى و تربیت دارد؛این جملات گرچه به صورت خبری است ولى در واقع از مقوله انشاء می باشد. یعنی این کلمات را بدین قصد مى‏گوییم که باید اینچنین باشیم نه اینکه من اینچنین هستیم.
جمله «ایّاکَ نَعْبُدُ و ایّاکَ نَسْتَعین» نیز به همین صورت می باشد
یعنی در قالب اخبار با پیامى همراه است که آن پیام جنبه انشایى و ایجابى دارد. یعنى: اى نمازگزار باید اینچنین باشى، پس بکوش تا به این مرحله از عبودیت نائل شوى.

از همین رو امام رضا علیه السلام در تفسیر «ایّاکَ نَعْبُدُ و ایّاکَ نَسْتَعین» می فرماید:
با عبارت «إِیَّاکَ نَعْبُدُ» بنده رغبت و تقرّب خود به خدا را بیان کرده و نیز خبر مى‏دهد از اخلاص عمل فقط براى خالق نه دیگرى و با عبارت«إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ» بنده از خدا تقاضا مى‏کند که توفیق و عبادتش را زیاد کرده و نعمت‏ها و نصرتش را خالق نسبت به او ادامه دهد.
همانگونه که ملاحظه می نمائید امام بیشتر جنبه ایجابی آن را لحاظ نموده و اینکه بنده با بیان این جملات به دنبال زیاد شدن توفیق و عبادتش می باشد نه اینکه به دروغ مطلبی را بیان کرده باشد.