امام على(ع):
با اخلاق خوش است که زندگى خوش و خرّم مى شود.
غررالحکم حدیث 4263