کربلا شهریست ای دل شهریارش زینب است
اعتبارش از حسین و اقتدارش زینب است
نام زینب با حسین حک گشته در ایوان دل
دل که شد بیت الحسین نقش و نگارش زینب است
-------------------------------
اگر زینب نمی آمد چه میشد
بهار کربلا کامل نمی شد
اگر بلبل هوای گل نمی کرد
گل از بی حرمتی پژمرده می شد
محبت در کجا ابراز می گشت
پرستاری پرستاری نمی شد
-----------------------------
آمدآن‏ بانوکه ‏فخر
هرزن ‏است
هردلےباذکرنامش
گلشن‏ است
روح تاریک همه سرگشتگان
درشعاع نورعشقش روشن‏است
-----------------------------
بر چهره تابندۀ زینب صلوات
بر منطق کوبنده زینب صلوات
در گریه به رخسار حسینش خندید
بر گریه وبر خنده زینب صلوات

میلادحضرت زینب (س) و روز پرستار مبارک باد
.