پرسش:
آثار گناهان تکبر و حرص و حسد بر زندگی به چگونه است؟
پاسخ:
امام حسن مجتبى(ع):«سه چیز مردم را به هلاکت مى رساند:
تکبّر
حرص و آز
حسد
۱- پس خودبینى و تکبر، دین انسان را از بین مى برد، همانطورى که شیطان تکبر کرد و دینش نابود شد و منفور گردید.
۲-حرص و آز دشمن شخصیت هر فرد است همانطور که آدم ابوالبشر (بواسطه حرصى که در وى به وجود آمد) از بهشت رانده شد.
۳-حسد (آرزوى نابودی نعمت از دیگران) راهبر بدبختیها و تیره روزیها است، بواسطه حسد قابیل هابیل را کشت.»
الروائع المختارة، سید مصطفى موسوى، ص۱۱۶