حضرت فاطمه(علیهاالسلام) درجواب امام حسن (علیه السلام )که پرسیده بود: 

چرا براى همسایگان ودیگران دعا مى کنى وبراى خوددعا نمى کنى؟فرمودند: اول همسایه، سپس خانه خود.

علل الشرائع، ج 1،ص 183