پیامبر اکرم (ص):
اگر پدر و مادرت صدایت کردند و تو را خواستند، نخست مادر ت را اجابت کن.
نهج الفصاحه، ح ۱۹۵۵