امام على علیه السّلام:

مَنْ تَوکَّلَ عَلَى اللّه ذَلَّتْ لَهُ الصِّعابُ وَ تَسَهَّلَتْ عَلَیْهِ الأَسْبابِ؛
هر کس به خدا توکل کند،دشوارى ها براى او آسان مى شود و اسباب برایش فراهم مى گردد.

داستان حضرت ابراهیم علیه السلام و توکلش به خداوند:

هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السّلام را در منجنیق گذاشتند،عمویش آذر آمدو سیلی محکمی به صورت او زد و گفت:از مذهب توحیدیت بازگرد،حضرت ابراهیم علیه السّلام اعتنایی به او نکرد،در این هنگام خداوند فرشتگان را به آسمان دنیا فرستاد تا نظاره‌گر این صحنه باشند.همه موجودات از خدا تقاضای نجات ابراهیم علیه السّلام را کردند،از جمله زمین گفت: پروردگارا!بر پشت من بنده موحدی جز او نیست و اکنون در کام آتش فرو می رود. خطاب آمد:اگر او مرا بخواند،مشکلش را حل می‌کنم. جبرئیل در منجنیق به سراغ او آمد و گفت:ای ابراهیم! به من حاجتی داری تا انجام دهم؟حضرت ابراهیم علیه السّلام گفت:به تو نه،اما به خداوند عالم آری!و هنگامی که حضرت ابراهیم علیه السّلام به میان اتش پرتاب شد،خداوند به آتش وحی فرستاد:سرد و سالم باش برای ابراهیم علیه السّلام در این هنگام آتش خاموش و به محیطی آرام بخش تبدیل گشت و جبرئیل در کنار ابراهیم علیه السّلام قرار گرفت و با او به گفتگو نشست،نمرود از فراز جایگاه با خود چنین گفت:من اتخذ الها،فلیتخذ مثل اله ابراهیم علیه السّلام
اگر کسی می خواهد معبودی برای خود برگزیند،همانند معبود ابراهیم علیه السّلام را انتخاب کند.

تفسیر علی ابن ابراهیم ج۲ص۷۳