پرسش:
اولین کسی که با امام زمان(عج) بیعت می کند چه کسی است؟
پاسخ:
مطابق روایات ،اولین کسی که با امام زمان علیه السلام بیعت می کند جبرئیل امین است و پس از او سیصد و سیزده تن از یاران خاص ایشان با امام علیه السلام بیعت می کنند .
امام باقر علیه السلام فرمود ؛
« جبرئیل ، نخستین کسى است که با قائم بیعت مى‏ کند و سپس سیصد و سیزده نفر با او بیعت مى‏ کنند»
بحار الانوار ج 52 ص 315
در نقل دیگری امام صادق علیه السلام فرمود ؛
« خداوند عزّ و جلّ جبرئیل را مى‏ فرستد تا نزد قائم آمده و سؤال کند، به او مى‏ گوید به چه چیزى دعوت مى ‏کنى ، قائم او را از ماهیت دعوت خبر مى‏ دهد. جبرئیل مى ‏گوید پس من اوّل کسى هستم که با تو بیعت مى‏ کنم.
آن‏گاه مى ‏گوید کف دستت را بده، و آن را بر دست خود مسح مى‏ کند ... »
احتجاج ص 431