امام صادق علیه السلام می‌فرماید:
احْذَرُوا اهْوائَکُمْ کَما تَحْذَرُونَ اعْدائکُمْ فَلَیْسَ شَى‏ءٌ اعْدین لِلَّرجالِ مِنْ اتِّباعِ اهْوائِهِمْ وَ حَصائِدِ الْسِنَتِهِمْ.
از هوس‏ها بترسید همان‏طور که از دشمنان (سر سخت) خود می ترسید زیرا براى انسان هیچ چیز دشمن‏تر از پیروى هوس‏ها و نتایج زبان او نیست!

شرح کوتاه‏ حدیث:
بدون شک دشمنان داخلى انسان که همان نفس او باشد از دشمنان خارجى خطرناکترند و به همین دلیل هوس‏هاى سرکش که از درون وجود انسان او را تحت تأثیر قرار می‏‌دهند از هر دشمنى براى انسان خطرناکتر محسوب می‌شود.
هواپرستى چشم و گوش انسان را کر و کور می کند. قدرت تفکر عقل را می گیرد، چهره حقایق را در نظر او دگرگون می‏سازد و راه درست را از نادرست تشخیص نمی دهد و سرانجام وى را به پرتگاه فساد می‏کشاند.

سفینةالحار ج٢