حضرت فاطمه معصومه(س) از پیامبر اکرم(ص) نقل می کند که فرمود:

همانا هر که با محبت آل محمد بمیرد شهید مرده است.

عوالم ،ج۲۱،ص۲۵۲