امام علی(ع):
لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جده

هیچ بنده ای طعم ایمان را نمی چشد، مگر این که دروغ را چه شوخی و چه جدی ترک کند.
اصول کافی، ج۴، باب الکذب، ح۱۱.

 یکی از کسب های حرام، کسب از طریق کذب و دروغ است. در گذشته اکتساب از راه کذب، کمتر وجود داشت. امّا در زمان ما این معنا وجود دارد. امروزه عده‌ای در دنیا از طریق دروغ گفتن نان می‌خورند! 
دروغ با راحت دروغ گفتن تفاوت دارد. در جامعه ای که براحتی افراد دروغ میگویند؛ تقوای اجتماعی جایگاه و اثری ندارد.