امام علی علیه السلام فرمودند:
ای مردم! از خدایی بترسید که
اگر سخنی بگویید می شنود
و اگر پنهان دارید می داند
و برای مرگی آماده باشید
که اگر از آن فرار کنید شما را می یابد
و اگر بر جای خود بمانید شما را می گیرد
و اگر فراموشش کنید شما را از یاد نبرد.
حکمت 203 نهج البلاغه