سخنان مقام معظم رهبری در مورد شرکت در انتخابات.

❗ اگر در انتخابات شرکت نکنم... !

آسیبهای شرکت نکردن در انتخابات، در کلام رهبر معظم انقلاب:

🔹هموار شدن راه برای دخالت نظام سلطه در امور داخلی کشور

۸۲/۱۱/۲۴

ادامه مطلب......

🔹خدشه‌دار شدن امنیت عمومی در کشور

۸۴/۰۴/۰۴

🔹از دست رفتن قدرت مقابله با توطئه‌های دشمن 

۸۴/۰۴/۰۴

🔹افزایش فشار به ملت ایران و جمهوری اسلامی توسط قدرت‌های زورگو 

۸۶/۱۲/۲۲

🔹لطمه دیدن اعتبار کشور 

۹۰/۱۱/۱۴

🔹تضمین نشدن آینده کشور 

۹۰/۱۱/۱۴

🔹آسیب دیدن پشتوانه مردمی مجلس شورای اسلامی 

۷۰/۰۹/۲۷

🔹از دست رفتن قدرت مردم در اداره کشور 

۸۶/۱۲/۲۲

🔹توقف حرکت کشور به سمت پیشرفت و ساختن آینده 

۸۲/۱۱/۲۴

🗓 ۷ اسفند ، 

صندوقهای رای ، سنگرهای دفاع از سربلندی و عظمت ایران🇮🇷

🇮🇷 به کسی رای می دهیم که... ملاکهای انتخاب نمایندگان در کلام رهبر معظم انقلاب :

🔸اولین شرط تقواست

۱۳۸۲/۱۰/۱۸

🔸شجاع، مؤمن‌ و انقلابی باشد.

۱۳۷۴/۱۲/۰۱

🔸صالح ترین و بهترین باشد

۱۳۸۶/۱۰/۱۲

🔸مرزبندی شفاف با دشمن داشته باشد

۱۳۸۶/۱۲/۲۲

🔸متدیّن، کارآمد، دلسوز و شجاع باشد. 

۱۳۸۲/۱۱/۲۴

🔸 وجدان سیاسی داشته باشد.

۱۳۷۱/۰۱/۰۷

🔸در عین کارآمدی متدین هم باشد.

۱۳۷۸/۱۳/۱۱

🔸صداقت و دلسوزی داشته باشد.

۱۳۷۱/۰۱/۰۷

🔸فهم اولویت‌ها و درک سیاسی داشنه باشد. 

۱۳۷۱/۰۱/۰۷

🔸برای مسؤول عقیده و اخلاق مسأله‌ی شخصی نیست! 

۱۳۸۲/۰۹/۲۶

🔸تملق‌ پذیر نباشد! 

۱۳۷۴/۱۱/۲۰

🔸 اهل سوء استفاده نباشد!

۱۳۷۴/۱۱/۱۴

🔸طرفدار ضعفا باشد

۱۳۷۸/۱۱/۱۳

🔸به مراکز قدرت و ثروت متصل نباشد

۱۳۹۰/۱۰/۱۹

🔸طرفدار حقوق محرومین باشد

۱۳۸۶/۱۲/۲۲

🗓 ۷ اسفند ، 

صندوقهای رای ، سنگرهای دفاع از سربلندی و عظمت ایران.