پیامبر اکرم(ص):

بدترین مردم کسى است که بر خانواده اش سخت گیر باشد. گفتند اى رسول خدا!سخت گیرى بر خانواده چگونه است؟ فرمودند: مرد وقتى وارد خانه شود، همسرش از اوهراسان و فرزندان از او گریزان شده، فرار کنند و چون بیرون رود همسرش شاد گردد وخانواده اش با یکدیگر انس گیرند.

مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 8، ص 25