شهید سیّد مرتضی آوینی:

"تقوا" است

که انسان را به

"اخلاص"

می‌رساند و با

اخلاص

"درهای حکمت" نیز بر

"قلب" گشوده می‌شود.