امام علی(ع):

دوست خوب٬رفیقی است که تورا نهی از فساد نمایید.

غررااحکم٬فصل۷۸ ٬شماره۱۹۴۰