امام علی (ع)

کسی که به واسطه پیروی کورکورانه از مردم و همرنگ شدن با جماعت٬امری را انجام دهد که نافرمانی و معصیت خداست اصلا دین ندارد و مشرک است.

طرائف الحکم ج۲ص۳۵۳