💠 پیامبر اعظم( ص):

✅ زنی نیست که همسرش را با جرعه ای آب سیراب کند، مگر آن که برای او بهتر است از یک سال عبادت که روزهایش را به روزه و شب هایش را به شب زنده داری سپری کرده باشد؛ 

 و خداوند به ازای هر شربت آبی که به همسرش نوشانده، شهری در بهشت برایش بنا می کند، و شصت گناهش آمرزیده می شود.

📚 إرشاد القلوب، ج‏١،  ص 175

❣ان شاءالله آقایون قدر بدونند😊