امام علی(ع):

خدا را خالصانه یاد کنید، تا بهترین زندگى را داشته باشید و با آن راه نجات را بپویید.

میزان الحکمه جلد4 صفحه 229