پیامبر اکرم(ص):

به فرزندی که عاق والدین شده گفته می شود؛هر کاری که می خواهی انجام بده که من تورا نمی آمرزم.

بحار الانوار ج۷۱ص۸۰

داستان رفتار با مادر:

ابراهیم ابن مهزم گوید:شبی از خدمت امام صادق خارج شده وبه منزل خود در مدینه رفتم ومادرم با من بود. میان من ومادرم مشاجره شد ومن نسبت به مادرم تندی و غلظت کردم فردا صبح پس از ادای نماز صبح به خدمت امام صادق (ع) رفتم وچون بر آن حضرت وارد شدم بی مقدمه اغاز سخن کرده فرمودند: ابومهزم!تو را چه کار با مادرد که دیشب در گفتار با او تندی کردی؟ آیا نمیدانی که شکم او جایگاه سکونت تو بوده است.ودامنش گاهواره ات بود ودر ان می آویختی وپستانش ظرفی پر از شیر بو  که تو می نوشیدی؟ گفت:عرض کردم بله فرمودند: پس هیچ وقت با او تندی مکن وبر او خشم مگیر‌.

بحار الانوار ج۴۷ ص۷۲