ورود مستقیم به بهشت!

در روایتی از حضرت سید الشهدا(ع) نقل شده است که در آخرت خداوند متعال به برخی از انسان ها دو بال عنایت می فرماید. آنان با این دو بال به بهشت پرواز میکنن و در جایگاهی که برای خود از پیش آماده کرده اند به صورتی که شایسته انان است متنعم می شوند.

در این حال ملائکه از انان از مواقف گوناگون میزان وصراط و... سوال می کنند وانان پاسخ می دهند که ما از هیچ کدام از این مواقف عبور نکردیم بلکه با ان دوبال حرکت کردیم وبه بهشت رسیدیم.

بعد ملائکه می پرسند: در دنیا چه کردید که به چنین مقامی دست یافتید؟

می گویند: ما دو چیز برای خداوند اوردیم ووقتی پروردگار متعال از  ماپرسید که چه چیز اوردید٬توانستیم پاسخ او را بدهیم.

اول:«گناه»در زندگی ما نبود چه در خلوت و چه در آشکار؛به عبارت دیگر همه جا را محضر خداوند میدانستیم و ادب حضور را در مقابل ذات باری تعالی مراعات میکردیم.

دوم:مقام تسلیم و رضا پیدا کرده بودیم.اگر از نعمت های دنیا برخوردار بودیم ان را از الطاف آشکار خداوند میدانستیم وبر ان شاکر بودیم. و اگر گرفتار مصایب و مشکلات دنیوی می شدیم ان را از الطاف خفیه خداوند می شمردیم و علاوه بر ان تسلیم خواست خداوند بودیم٬از گرفتارژ های خود رضایت داشتیم. وملائکه به انان می گویند که حق شما هم همین است که مواقف گوناگون را طی نکرده و وارد بهشت شوید.

(بحارالانوار٬ج۱۰۰ص۲۵)