امام على(ع): 

بدترین دشمن آدمى، خشم و شهوت اوست،

پس هر که آن دو را در اختیار بگیرد، مقامش بالا می رود و به هدفش برسد.

میزان الحکمه ج۸ ص۴۴۷

دخترکی با سنگ، بدنه ماشین پدرش را خراش می داد. پدرش از روی خشم چند ضربۀ محکم به دستش زد، غافل از اینکه آچار در دستش است. در بیمارستان دخترک انگشتانش را از دست داد. دختر ‌‌از پدرش پرسید: پدر، انگشتانم کی رشد می کنند؟ پدر از ناراحتی حرفی نمی زد. نشست و به خراشهای روی ماشین نگاه کرد. دختر نوشته بود: «دوستت دارم بابا». 

عصبانیت و عشق حد و مرزی ندارد. مشکل امروز جهان این است که "مردم" استفاده میشوند و "وسایل" دوست داشته میشوند.