امام حسین علیه السلام:

دوازده مهدی از ما است که نخستین آنان علی بن ابیطالب و آخرین آن‌ها نهمین فرزند من است که امام قائم به حق است؛ خداوند...

 کمال الدین جلد 1 باب 30