پرسش:

دلایل ازدواج چیست؟

پاسخ:

رشد معنوی:

اگر ما قبول داریم که به این دنیا آمده ایم تا رشد کنیم و رشد بدهیم. 

️بعضیها به خاطر خوشبختی ازدواج می کنند و دقیقا به همین دلیل خوشبخت نمی شوند. چون می خواهد خودش خوشبخت بشود.

ما نیازهایی داریم که در ازدواج قصد برآورده کردن آنها را داریم،

 مثل نیاز روحی و روانی، نیاز جنسی، نیاز دیده شدن، نیاز به همراهی و همدلی و.... آن کسی که به قصد خوشبخت شدن ازدواج می کند. 

چون فقط نیازهای خودش را می بیند زندگی خوبی نخواهد داشت.

ما ازدواج می کنیم که هم خوشبخت بشویم و هم خوشبخت بکنیم. 

ما باید با شریک زندگی مان با هم رشد بکنیم.

ما در ازدواج به دنبال یک همراه می گردیم تا در قله های معنویت بالا برویم.

️پیامبر (ص): 

فضیلت خواب متاهل از فضیلت جوان مجردی که روزها روزه بگیرد و شبها به عبادت بگذراند بیشتر است.

(میزان الحکمه)️

اگر در رشد معنوی کردن مجرد بودن بهتر بود حضرت زهرا (س) و حضرت علی (ع) و سایر ائمه ازدواج نمی کردند.