امام کاظم(ع):

مومن همانند دو کفه, ترازوست که هر چه ایمانش افزوده شود بلاها و آزمایشاتش بیشتر می گردد. 

تحف العقول. ص 3011

 می‌شود بر شانه‌ی لطفت پریشان گریه کرد

پابرهنه سویت آمد مثل باران گریه کرد

هردم ای آیینه با آهت دل عالم گرفت

چشم دنیا تار شد سر در گریبان گریه کرد

خون به جای اشک از زنجیر دستانت چکید

پا به پای تو در و دیوار زندان گریه کرد

 از شکوه تو زن آوازه‌خوان لکنت گرفت

با نوای ربنای تو نگهبان گریه کرد

تازیانه خط به خط بر پیکرت مقتل نوشت

تازیانه زخم‌هایت را فراوان گریه کرد

بیت آخر خواند دعبل از غریب کاظمین

بی‌صدا زیر عبا، شاه خراسان گریه کرد