پرسش: خصوصیات یاران امام زمان(عج)چیست؟

پاسخ: در روایات ویژگی های زیادی برای یاران ان حضرت شمرده شده که برخی مربوط به ویژگی ها وصفات ظاهری وجسمانی است وبرخی دیگر مربوط به خصایل اخلاقی وروحی .

خصایص روحی:.. شاید بتوان گفت که مهم ترین ویژگی یاران امام این است که آنها مصداق کامل الوایاء الله هستند در قران کریم می فرماید:«اکاه باشید که بر دوستان خدا بیمی نیست وغمگین نمی شوند.»(سوره یونس ایه62)

این که کسی ازهیچ چیز ترسی به دل راه ندهد واندوهگین نشود تنها زمانی امکان پذیر است که جزخدا نبیند وجز به او نیندیشد.این اوج کمال آدمی وبالا ترین مرتبه ای است که یک انسان می تواند به ان دست یابد.امام صادق (ع) می فرمایند:خوشا به حال شیعیان قائم که در زمان غیبتش منتظر ظهور او وفرمانبردارش هستند انان اولیای خدا هستند همان ها که نه ترس انها را فرا میگیرد ونه اندوهگین می شوند.(کمال الدین واتمام انعمه.ج2ص357ح54)


همچنین امام علی(ع)در مورد یاران امام می فرمایند: پس گروهی در ان فتنه ها صیقلی می شوند مانند صیقل دادن اهنگر شمشیر را،دیده های ان ها به نور قران جلا داده وتفسیر در گوش هایشان جا گرفته شود.در شب،جام حکمت را به انها بنوشانند بعد از این که در بامداد هم نوشیده باشند.(نهج البلاغه.خطبه150)


ویژگی های جسمانی: یاران امام زمان(عج) از نظر صفات جسمی ونیروی بدنی سر امد روزگاربوده وکسی را یارای مقابله با آنها نیست.امام صادق(ع)در وصف یاران قائم می فرماید:

{لوط (ع)که می فرمود:ای کاش در برابر شما قدرتی می داشتم یا می توانستم ب تکیه گاهی استوار پناه ببرم. در آرزوی نیرو وتوان قائم(عج)و به یاد قدرت واستواری یاران او بود،زیرا به هر کدام ازر انها قدرت چهل مرد داده شده وقلب آنها محکم تر از پاره های آهن است.اگربه کوه هایی از اهن برخورد کنند انهارا از جا برمی کنند وشمشیر های انان از حرکت باز نمی ایستد مگر زمانی که خداوند خوشنود شود.(بحار الانوار ج52ص327)}