نقاره می زنند حرم باز می شود


یعنی که گاه عاشقی آغاز می شود


نقاره می زنند،دلم چون کبوتری


بر گِرد گنبد تو به پرواز می شود

______________________________


به گوش دل ندا آمد،

که یار دلربا آمد

به درد ما دوا آمد،

رضا آمد، رضا(ع) آمد


خدا داد آنچه را وعده،‌

بشد در ماه ذیقعده

که آمد بهترین بنده،

رضا آمد ، رضا آمد


ولادت امام رضا(علیه السلام)مبارک ‎‎‌‎‌