از علامه حسن زاده  پرسیدند:

آدرس امام زمان عج کجاست؟!️

کجا می‌شود حضرت را پیدا کرد؟


ایشان فرمودند:

آدرس حضرت در قرآن کریم

 آیه ۵۵ سوره قمر است...که می‌فرماید:

{فی ‌مقعد صدق عند ملیک مقتدر}


هر جا که صدق و درستی باشد،

هر جا که دغل کاری و فریب کاری نباشد،

هرجا که یاد و ذکر پروردگار متعال باشد، 

حضرت آنجا تشریف دارند...