این جمعه هم از دیدن رویت خبری نیست 

 دیگر نفسم هم، نفسِ معتبری نیست

رد می‌شود این جمعه و تا لحظه آخر 

 از آمدن سبز تو اما اثری نیست

السَّلامُ عَلَیْکَ یا بَقِیَّةَ اللهِ اَلاعظم