پرسش:
از نظر قرآن با چه عملی انسان به آرامش روانی میرسد؟

پاسخ:
آرامش روانی در سختی ها و مشکلات
قرآن می ‌فرماید: انسان کم ظرفیت و نا آرام است و همین که با تلخی و شرّ برخورد کند، جیغ و فریاد می‌ کند: «إِنَّ الْانسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَ إِذَا مَسَّهُ الخَیْرُ مَنُوعًا» و سپس می ‌فرماید: «إِلَّا الْمُصَلِّینَ» یعنی تنها اهل نمازند که به خاطر اتصال به قدرت خدا، توکل بر او، استمداد از او، پناه بردن به او، صبر و تحمل برای رضای او به ریسمان محکمی چنگ می ‌زنند و جلوی اضطراب خود را می‌ گیرند.
همه اضطراب ‌ها و ناهنجاری‌ های روحی و روانی و کمبود های معنوی، با نماز تقویت و درمان می ‌یابد.
پیوند های نماز؛ حجت الاسلام قرائتی؛ ص ۱۴