پرسش:
ایا امام زمان از وقت ظهورش اگاهی داره که چه وقت ظهور می کند؟

پاسخ:
️در مورد این که امام عصر از ظهور خود اگاهی داشته باشد ما مستندی قابل توجه بر این مطلب نیافتیم بلکه از برخی روایات استفاده می شود که ایشان نیز از وقت ظهور اگاهی ندارند.
امام باقر فرمود:
« مثل ظهور مهدی همچون بر پایی قیامت است که کسی جز خدا از وقت آن اگاه نیست»
بحار الانوار ج51 ص154
در روایت دیگر امام زمان فرمود:
« وقت ظهور فقط در نزد خداوند معلوم است»
کمال الدین،ج2 ص484
در روایت دیگر از نحوه اطلاع یافتن زمان ظهور برای حضرت چنین امده است چنان که امام کاظم فرمود:
« هرگاه وقت خروج حضرت رسید علم به خروج در نفس او منتشر می شود .آن علم او را ندا داده ای ولی خدا خروج کن و دشمنان خدا را به قتل برسان و برای او شمشیری است هنگامی که وقت خروج فرا رسد از غلافش بیرون می آید و حضرت را ندا می دهد ای ولی خدا خروج کن که بر تو حلال نیست که از دشمنان خدا صرف نظر کنی»
بحار الانوار ج52 ص311
️با این بیانات روشن میشود که یکی از منتظران فرج حضرت مهدی خود آن حضرت هستند؛ زیرا
️انتظار، در روایات ما به عنوان افضل العبادة مطرح شده است
کمال الدین،ج1 ص287
لذا بعید، بلکه محال است که آن وجود عزیز از افضل عبادات غافل و محروم باشد.
بنابراین، خود حضرت ولی عصر نیز چون هدف استقرار نظام توحیدی و فراهم ساختن زمینه سعادت بشری را دارند، در انتظار چنین روزی هستند، تا عدل و داد را بر سراسر جهان حاکم کند.